Teknolojik Altyapı Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz merkez ve 81 il, 148 ilçeyi kapsayan taşra teşkilatının kanun ile verilen tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılımların çalıştırılacağı gerekli donanım ve ağ alt yapısının sağlanmasını hedeflemektedir. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında yapılacak donanım, yazılım ve ağ altyapısı yatırımlarının, finansal ve teknik açıdan sürdürülebilir olmasının sağlanması esastır.

Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve uç birimlerinin bilişim altyapısının oluşturulması, günün gerektirdiği standartların yakalanarak kaliteli ve merkezi bir yapının oluşturulması, iş süreçlerinin daha verimli yönetilebilmesi açısından gereklidir. 

GÖÇ-NET, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili 11.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) yürürlüğü girmesiyle beraber yapılması gereken iş ve işlemlerin elektronik ortama taşınmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilgi akışının entegre şekilde çalışabilmesini sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların iş ve işlemlerinin bilgi teknolojilerinin yardımı ile geliştirilip, çeşitlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Kayıt: 12.1.2016
Güncelleme:12.1.2016
Paylaş
WS05